Zakład Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki

Pracownicy zakładu władają językami uznawanymi za orientalne; takimi, jak: arabski (standardowy MSA i dialekty), syryjski (odmiana aramejskiego, nazywana też starosyryjskim, syriackim, nowo aramejskim, współczesnym asyryjskim), swahili, perski, kurmandżi (jedna z odmian języka używanego przez irańskich Kurdów) oraz khmerski.

Prowadzą zajęcia z praktycznej nauki niektórych spośród wymienionych języków, jak również zajęcia dotyczące kultury, historii, literatury, religii społeczności posługujących się tymi językami; ponadto ze wstępu do etnologii i antropologii kulturowej.

Ich zainteresowania badawcze skupiają się wokół mniejszości etnicznych, religijnych i językowych zamieszkujących głównie w krajach Bliskiego Wschodu oraz grup wychodźczych reprezentujących bliskowschodnie mniejszości na Zachodzie, szczególnie Koptów i Asyryjczyków, lecz także Jezydów, Kurdów i Ormian.

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Michael Abdalla

prof. UAM dr hab. Michael Abdalla

kierownik

e-mail

618293682

pokój 212/1, Collegium Novum bl. B

profil USOSweb

dr Agnieszka Graczyk

dr Agnieszka Graczyk

adiunkt

e-mail

al. Niepodległości 24

profil USOSweb

dr Adrianna Maśko

dr Adrianna Maśko

adiunkt
Koordynator Programu Erasmus+

e-mail

profil USOSweb

dr Sandra Wawrzyniak

dr Sandra Wawrzyniak

adiunkt

e-mail

618293668

pokój 208, Collegium Novum bl. B

profil USOSweb

dr Ashraf Benyamin

dr Ashraf Benyamin

starszy wykładowca

e-mail

pokój 212/1, Collegium Novum bl. B

profil USOSweb

mgr Setha Long-Kucharczyk

mgr Setha Long-Kucharczyk

wykładowca

e-mail

618293668

pokój 208, Collegium Novum bl. B

profil USOSweb

mgr Homeira Moradi

mgr Homeira Moradi

wykładowca

e-mail

618293668

pokój 208, Collegium Novum bl. B

profil USOSweb

Skip to content