Zakład Hungarystyki

Zakład  Hungarystyki w ramach filologii węgierskiej prowadzi zajęcia w zakresie praktycznej nauki języka węgierskiego, językoznawstwa węgierskiego oraz kultury węgierskiej. Badania naukowe skupiają się na dziedzinach: język a kultura, leksykografia oraz metodyka nauczania języka węgierskiego.

Zakład prowadzi również międzynarodowe podyplomowe Studia Interlingwistyki. Badania na tym kierunku dotyczą komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej oraz lingwistycznych aspektów języka planowego esperanto.

Pracownicy