Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

O hebraistyce

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Począwszy od roku akademickiego 2010/11 uruchomiony został program dwuletnich studiów magisterskich. Planowane jest również utworzenie specjalizacji filologiczno – historycznej (studenci będą otrzymywać dwa dyplomy, ukończenia kierunku filologia i kierunku historia). Celem programu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu studiów hebraistycznych i żydowskich. Szczególny nacisk położony został przy tym na nauczanie współczesnego języka hebrajskiego oraz historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich.

Pola badawcze
  • Piśmiennictwo, kultura i religia karaimów w Europie wschodniej
  • Historia języka hebrajskiego i aramejskiego
  • Hebrajskie inskrypcje nagrobne
  • Historia judaizmu
  • Translatoryka hebrajsko-polska
  • Glottodydaktyka języka hebrajskiego izraelskiego
  • Paleografia hebrajska
  • Literatura esseńska znad Morza Martwego
Realizowane projekty:
  • Zabytki historii Karaimów polskich: edycja krytyczna dokumentów gmin karaimskich (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2012-2016)
  • Dokumenty Karaimów wschodnioeuropejskich: Edycja rękopisów Abrahama Firkowicza w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2014-2020)

Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Muchowski

prof. dr hab. Piotr Muchowski

kierownik

e-mail

pokój 304, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

dr Veronika Klimova

dr Veronika Klimova

adiunkt

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

dr Maciej Ratajczyk

dr Maciej Ratajczyk

adiunkt

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

dr Sebastian Kubicki

dr Sebastian Kubicki

starszy wykładowca

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

dr Piotr Zaremba

dr Piotr Zaremba

starszy wykładowca

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

mgr Ester Klein

mgr Ester Klein

wykładowca

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

mgr Dagmara Labok

mgr Dagmara Labok

wykładowca

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

mgr Hana Lasman

mgr Hana Lasman

wykładowca

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

mgr Agnieszka Witkowska

mgr Agnieszka Witkowska

wykładowca

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

BAC Urit Berman

BAC Urit Berman

wykładowca

e-mail

pokój 405, al. Niepodległości 24

profil USOSweb

Skip to content