Zakład Bałtologii

Pracownicy Zakładu Bałtologii zajmują się głównie problemami dotyczącymi historii literatur litewskiej i łotewskiej, folkloru i kultury Litwy i Łotwy oraz historią i mitologią Bałtów, a także języków bałtyckich; prowadzą zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na dwu specjalnościach – filologii litewskiej i filologii łotewskiej, ale także seminaria [w roku akademickim 2019/2020 seminarium licencjackie: dr Justyna Prusinowska; seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl] oraz wykłady i konwersatoria monograficzne.

http://balti.home.amu.edu.pl/

Pracownicy