Rekrutacja na studia

STUDIA STACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

*Wstępna lista języków, które wybierają studenci I roku studiów licencjackich na specjalnościach etnolingwistyka 2019/2020:

francuski, hiszpański, chiński, japoński, arabski, khmerski, tajski*

*(przedstawiona lista języków ma charakter wstępny i może ulec zmianie )  

UWAGA! Liczba studentów w grupach jest ograniczona. Kandydat wskazuje 3 preferowane grupy językowe podczas Dnia Studenta I roku.

STUDIA STACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:

W roku akademickim 2019/2020 na specjalnościach etnolingwistyka studiów stacjonarnych II° możliwy będzie wybór jednego spośród języków kontynuowanych oraz języków uczonych od podstaw.

*Wstępna lista języków uczonych od podstaw: francuski, tajski

*(przedstawiona lista języków ma charakter wstępny i może ulec zmianie )  

Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia obowiązują następujące przedmioty (oprócz konwersatoriów i seminarium):

 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
 2. Praktyczna nauka II języka specjalności – kontynuacja*
 3. Praktyczna nauka II języka specjalności – od podstaw*

*Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw.

STUDIA NIESTACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

 • etnolingwistyka (w roku akademickim 2020/2021):
  język angielski od poziomu średnio zaawansowanego – 3 lata, 
  II język specjalności (od podstaw) — cała grupa studentów przyjętych na 1. rok studiów zdecyduje, czy będzie to francuski, czy arabski
  (szczegółowe informacje dot. studiów) 
 • filologia koreańska

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I° 

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw – wyniki są przeliczane na punkty:

 • pierwszy przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: język obcy nowożytny
 • drugi przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: przedmioty do wyboru: drugi język obcy nowożytny, język ojczysty mniejszości narodowych, matematyka, historia
  lub geografia.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow

Pozostałe informacje znajdują się również na stronie Wydziału Neofilologii:

http://wn.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/aktualnosci

KOMUNIKAT ODNOŚNIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA SPECJALNOŚCI ETNOLINGWISTYKA

Opłaty

Od października 2019 r. wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych Etnolingwistyka będzie wynosić 2200 zł za semestr (4400 zł rocznie). Czesne może być płatne w całości na początku roku lub w ratach.

Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i w niedziele (zwykle co 2 tygodnie) na Wydziale Neofilologii w budynku Collegium Novum (Poznań, al. Niepodległości 4.). Pierwsze zajęcia zwykle planowane są na drugą połowę października.

Skip to content